Our News

Latest news from our blog

Shri ChakraShamvara Mantra Mandala Shri VajraVarahi

By 37ftcsite on June 4, 2019 in mantra yoga

Shri ChakraShamvara Mantra Mandala Shri VajraVarahi

Mandala generic symbol

Mai jos aveti o traducere a catorva pasaje dintr-un text ce expune Shri Chakrashamvara Mantra si ritualul Mandalei sale, inclusiv a consoartei lui, numita Vajravarahi. Nota importanta: Textul nu este transliterat integral, astfel incat anumite Mantra sunt date generic (nu am insistat asupra vocalelor lungi).

·        457-469 –“După aceea, când s-a obținut dizolvarea într-un singur corp (56) a aparițiilor vizibile și invizibile, sadaka (discipolul) trebuie să obțină Realizarea interioară, în propria lui ființă, că forma Mam㠖 Tată a lui ChakraShamvara, înconjurată de Buddha-și  și Boddhisattva-și dispare și cum toți Buddha-și și Boddhisattva-și sunt dizolvați; sadaka trebuie să realizeze absorbția celor 8 feluri de ofrande. Daca s. se întreabă care sunt acestea, ele sunt următoarele: Ofranda Dharani, Ofranda exterioară, Ofranda începerii meditației, Ofranda interioară,  Ofranda îmbucurătoare, Ofranda preaînaltă, Ofranda glorificării, Ofranda prezentării – Bali.”

·        Notă: (G.) 56. Uig: tayak kork, literal “Imagine-suport” (sau un tablou, asupra căruia se poate îndrepta meditația sau ofrandele lui s.), v. Tib. KTEN „o reprezentare vizibilă, o statuie sau figurină reprezentându-l pe Buddha sau alte ființe divine (DASCHKE, 213), Mong. SITUGEN „obiect, reprezentare a unei divinități”. Astfel Tib. KTEN si Mong. STU înseamn㠄a (se) sprijini, a avea (ca) suport”.v     Este vorba de TANKA, care, ca și YANTRA sau MANDALA este “o imagine” – “suport a vizualizării” (n.n.)

·        469-471 –“În continuare, s. trebuie mai întâi să-și reprezinte interior și să rostească verbal Dharani în ordinea următoare:”v     Urmează, detaliat, expunerea acelor secrete (Samaya) Dharani, fără de care meditația nu ar avea sens în Mantrayana. Ordinea expusă trebuie respectată întocmai, pentru că, de la A 472 și până la A 584 este expusă Ofranda – Dharani, prima și cea mai importantă din această versiune originală a Ritualului. Trebuie să plasăm fiecare Dharani în locul stabilit în Mandala sau să evocăm intens Divinitățile prin Dharani, pentru a putea efectua ulterior Laya – yoga cu Bija – mantrele lor secrete. 

·        472-487 –“AUM NAMO BHAGAVATE VIRESHAYA MAHAKALPAGNI SANNIBHAYA JATA MAKUTOTKATAYA DAMSHTRA KARALOGRA BHISANA MUKHAYA SAHASRA BUJA BHASURAYA PARASHU PASHODAYA SHULA KHATVANGA DHARINE VYAGHRAJINAMBARA DHARAYA MAHADUM<B>RANDHAKARA VAPUSHAYA KARA KARA KURU KURU BANDHA BANDHA TRASAYA TRASAYA KSHOBHAYA KSHOBAYA HROM HROM HRAH HRAH PHEM PHEM PAHT PHAT DAHA DAHA PACA PACA BHAKSHA BHAKSHA VASA RUDHIRANTRA MALA AVALAMBINE GRIHNA GRIHNA SAPTA PATALA GATA BHUJANGA SARVAMPA TARJAYA TARJAYA AKADDHAYA AKADDHAYA HRIM HRIM JNOM JNOM KSHMAM KSHMAM HAM HAM HIM HIM HUM HUM KILI KILI SILI SILI HILI HILI DHILI DHILI HUM HUM PHAT SVAHA” (57)

·        Notă: (G.) 57. Dharani rădăcină a lui Shri  ChakraShamvara, v. Tib. KANJUR III, 185b ff., TANJUR XIII 147a, 229 a, 284b ff., precum și SA-‘BUM 130.6, 229 t.

·        488 –“Aceasta este Dharani – rădăcină pentru SHRI CHAKRASHAMVARA

”·        489-491-“AUM SHRI VAJRA HE HE RU RU KAM HUM HUM PHAT DAKINI JALA SHAMVARAM SVAHA. Aceasta este a sa HRIDAYA Dharani.

·       Notă . v. A 278-280, cu comentariul scurt.

·        491-492-“AUM HRIH HA HA HUM HUM PHAT. Aceasta este a sa UPAHRIDAYA Dharani”.v     Această UPAHRIDAYA Dharani este numită SAPTAKSHARA MANTRA a lui SHRI CHAKRASHAMVARA. Îi corespunde lui BUDDHA SAPTAKSHARA, emanație masculină a lui DHYANI BUDDHA AKSHOBHYA: Aceasta MANTRA din-șapte-silabe a lui DEMCHOG (Tib. bDemchog) a fost rostită de către Naropa de 700000 de ori, atunci când el a dorit să afle unde se găsește Tilopa, cel care urma să-i fie guru.

·        493-528 –“AUM NAMO BHAGAVATI VAJRAVARAHI VAM ARYAPARAJITI TRAILOKYAMATI MAHAVIDYESHVARE SARVA BHUTA BHAYAVAHE MAHAVAJRE VAJRA-ASANE AJITE APARAJITE VASHAMKARI NITRA BHRAMANI SHOSHANI ROSHANI KRODHA KARALE TRASANI MARANI PRABHEDANI APARJAYE VIJAYE JAMBHANI STAMBHANI MOHANI VAJRAVARAHI MAHAYOGINI KAMESHVARI KHAGE TADHYATHA PROTAMGE PROTAMGE HANA HANA PRAHANA PRAHANA KIMKINI KIMKINI DHUNA DHUNA VAJRA HASTE SHOSHAYA SHOSHAYA VAJRA KATVANGA KAPALA DHARINI MAHAPISHITA MAMSASHANI MANUSHANTRA PRAVRITI SANNIDHYAM NARA SHIRA MALA GRANTHITA DHARINI SUMBHA NISUMBHA HANA HANA PRANAN SARVA PASHUPANAM MAHAMAMSACCHEDANI KRODHAMURTE DAMSHTRAKARALINI MAHAMUDRA SHRI HERUKA DEVASYAGRAMAHISHI SAHASRA SHIRE SAHASRA BAHAVE SHATASAHASRANANI JVALITA TEJASA JVALAMUKHA PINGALA LOCHANE VAJRA SHARIRE VAJRA ASANE MILITE [NI]MILITE HE HE HUM HUM KHA KHA DHU DHU DHURU DHURU MURU MURU MUNCHA MUNCHA ADVAITE MAHAYOGINI PATHITA SIDDHI DREM DREM GRAM GRAM HE HE HA HA BHIME HASA HASA VIRE HA HA HO HO HUM HUM TRAILOKYA VINASHANI SHATASAHASRAKOTI TATHAGATA PARIVARE HUM HUM PHAT SIMHARUPE KHAGAJARUPE KHAH TRAILOKYA UDARE SAMUDRA MEKHALE GRASA GRASA HUM HUM PHAT VIRA DVAITE HUM HUM HAH HAH MAHA PASHU MOHANI MAHAYOGISHVARI TVAM DAKINI SARVA LOKANAM BANDHANI SADYAH PRATYAYA KARINI HUM HUM PHAT BHUTA TRASANI MAHAVIRE PARAMA SIDDHI YOGISHVARI PHAT HUM HUM PHAT HUM HUM PHAT SVAHA. Aceasta este Dharani – rădăcină a lui Vajravarahi. (58)”

·        Notă: (G.) 58: Dharani – rădăcină a lui VAJRAVARAHI, v. Tib. TANJUR XIII, 230 a, SA-‘BUM bd. 6,237. În numeroase texte apar Dharani scurte, care fac parte din aceasta.

·        529-534AUM VAJRA VAIROCHANAYE HUM HUM PHAT SVAHA. Aceasta este HRIDAYA DHARANI ei. AUM SARVA BUDDHA DAKINIYE VAJRA VARNANIYE HUM HUM PHAT SVAHA. Aceasta este a ei UPAHRIDAYA-DHARANI. AUM CHAITYAYE HUM HUM PHAT. Aceasta este HRIDAYA DHARANI a lui UPAHRIDAYA DHARANI.”

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.