Parabija

Parabija and combination of mantra which include it:

Parabija in Bala mantra: aiṃ klīṃ sauḥ (aim klIm sauh)

Parabija in Maha Bhairavi mantra (also called Shri Vidya)  hsaiṃ hsklīṃ hsauḥ (hsaim hsklIm hsauh)

Parabija in śaktisaṃgamatantra sundarīkhanda is described as kilakam (hsauh) while  klīṃ (klIm) is shakti and aim is bija.

 

Parabija (Sanskrit word: paarabiija, in Velthius transliteration) is called the secret mantra of heart. Mantra yoga is a member of yoga discipline. Parabija appears like supreme essence or final for Divine Supreme Power in Shaivaism, in Kasmir Shaiva and also in Shaiva-Siddhanta.

Parabija in Jnanarnava-Tantra si Brihat-tantra-sara

Parabija (cuvânt sanscrit: paarabiija, în transliterarea Velthius) este numită mantra[1] secretă a inimii. Mantra yoga este o ramură a disciplinei yoga. Parabija apare ca esenţă supremă sau ultimă pentru Puterea Divină a Supremului în Shaivaism [2], atât în şcoala din Caşmir [3] dar şi în Shaiva-Siddhanta [4]. Prezentul articol documentează diferitele forme ale acestei mantra în textele sanscrite şi în alte publicaţii.
Nota: acest articol este pus sub licenta GNU si l-am publicat la
http://ro.wikipedia.org/wiki/Parabija

Parabija în JnAnArnava Tantra şi Brihat-tantra-sara este

sauh
Prima sursă a analizei noastre este JnAnArnava Tantra (j~naanaar.nava tantram), editată de Dr. Sudhakar Malaviya [5] (Textul foloseste transliterarea din sanscrită în litere romane specifică sistemului Velthius.) Textul sanscrit face parte din tradiţia cultului lui Shri Vidya [6] şi o traducere acceptabilă a titlului este “Oceanul Cunoaşterii”. Cuvântul paarabija.m apare în textul sanscrit de 9 ori. În secţiunea a doua a textului, este expusă mantra rădăcină (muula mantra) pentru Bala, aspect al lui Shri Vidya sau Tripura Sundari. Se dau cele trei segmente ale mantra-ei numite textual vak-bhava, kamaraja şi shakti bija în stanţele 11-12. “vaagbhavenendumahasaa vaagii”satvapradaayinii || 2-11 || kaamaraajena biijena “sakragopasphurattvi.saa | trailokya.m mohayantiiya.m “saktibiijena suvrate || 2-12 ||”.

De aici rezultă muula mantra pentru Bala Tripura Sundari, adică Aim Klii.m Sau.h Termenul Parabija este utilizat exclusiv în text pentru a desemna aşadar o Shakti, adică o energie divină Supremă. Parashakti bija este aşadar Sau.h, aşa cum expune şi sistemul Shaiva, după cum vom analiza mai jos. De reţinut este faptul că aceste bija mantra nu sunt date explicit, de fapt întregul text foloseşte un limbaj de codare, referindu-se la metoda de construcţie a acestor mantra şi presupunând că cititorul este unul avizat. Pentru cunoscătorii limbii sanscrite, nu este însă o dificultate să deducă aceste mantra. În secţiunea a treia a textului apare metoda de construcţie a lui Shri Vidya, în momentul în care cele trei bija expuse anterior formează unghiurile unui triunghi (trikona) regăsit central în reprezentarea simbolică geometrică (yantra) lui Tripura Sundari. “hasau.hkaara.m triko.naanta.h saa.mlikhya varava.niini || 3-16 || kaamabiija.m madhyama.m” acest vers expune bija Hsau.h, provenită din construcţia Ha + Sau.h. Este o altă formă a lui Parabija , numită în alte texte mantra pentru Para/Apara. Ni se precizează ca la mijloc se află Kamabija, adică Klii.m, care va fi la fel precedată de Ha. Aceeaşi metodă se repetă pentru vak-bija, sau Ai.m. Rezultă o formă modificată a lui Shri Vidya plecată de la Bala muula mantra şi anume Hai.m Klii.m Hsau.h. Nu ne este greu să deducem mai departe celebra Shri Vidya, numită şi mantra din 16 litere: Hsai.m Hsklii.m Hsau.h, expusă şi ea în alte texte. Metoda de deducere poate fii pusă la îndoială, aşa că trecem la al doilea text de referinţă şi anume Brihat-tantra-sara (B.rhattantrasaara de K.r.snaananda Aagamavaagii”sa) [7]

 

În acest text, termenul paraabiija.m apare explicit de 6 ori; în sutra 51-52 se dau explicit cele trei Bija mantra care formează Bala Muula Mantra, folosite în context la încărcarea rituală şi energizarea (nyasa) diferitelor zone din corpul fizic şi subtil: “tato ratyaadinyaasa.h: muuladhaare ai.m ratyai nama.h, h.rdi klii.m priityai nama.h, bhruumadhye sau.h manobhavaayai nama.h, punarbhruumadhye sau.h am.rte”syai nama.h, h.rdi klii.m yoge”syai nama.h, muulaadhaare ai.m vi”svayonyai nama.h” Ceea ce era în JnAnArnava Tantra expus codat, încifrat, este expus explicit în acest caz. Ca şi multe alte bija mantra tradiţionale. În plus textul face referire directă la JnAnArnava Tantra în sutra 54-55. Sutra 59 vine în confirmarea celor expuse anterior “tata ai.m paraayai aparaayai paraaparaayai hsau.h sadaa”siva – mahaapreta padmaasanaaya nama.h |” : dintre cele 3 aspecte sau puteri ale lui ParamaShiva numite textual para, apara, para/apara Hsau.h este bija mantra pentru para/apara. Combinaţiile H+S aparţin comun şcolii Shri Vidya şi provin din Shaiva, ca metodă de compunere a unor mantra, exemple în text “hskhphre.m hsau.h”, “tato vaindave ha s rai.m, ha sa k l rii.m, hsau.m”. H, generic, îl reprezintă pe Shiva, S este pentru Shakti, se spune despre aceste două sunete că le aparţin atât lui Shiva cât şi lui Shakti, sau le sunt comune. Este extrem de important să respectăm indicaţiile textuale. Întotdeauna sunetele scurte sunt pronunţate diferit de sunetele lungi. Sitemul de transliteraţie, când utilizează de exemplu “ii” ca în modelul “ai.m hrii.m “srii.m”, se referă la I lung, sanscrit, a cărui pronunţie diferă de i scurt (este uşor de înţeles faptul că dacă erau acelaşi sunet s-ar fi scris identic, nu ar fi existat 2 semne grafice diferite în sanscrită pentru ele). A practica mantra yoga fără a ţine cont de acest aspect este inutil, nu duce nicăieri. Ba mai mult, practica cu bija mantra “mutilate” este interzisă în tradiţie. Se scrie hrii.m, atunci se ponunţă cu I lung, nu există altă metodă mai “corectă”. În occident, multe şcoli vehiculează astfel de mantra “mutilate”, practica lor este aşadar pierdere de timp, total lipsită de eficienţă şi rezultate. Ritualurile sunt precise, textele insistă clar, nu se vizualizează aceste bija mantra oriunde ci în locuri precise (în regiunea ascunsă, referită şi ca zonă inferioară a organelor genitale se plasează o anumită mantra, la nivelul inimii o alta, la nivelul sprîncenelor o alta, la nivelul creştetului o alta in text sunt date mantra din ciclul lui Kali: kraa.m, krii.m, Matangi: ai.m, Shiva: hau.m, hrau.m) “guhye kraa.m niv.rttyai nama.h | h.rdaye krii.m prati.s.thaayai nama.h | ka.n.the ai.m vidyaayai nama.h | bhruumadhye hau.m “saantyai nama.h | brahmarandhre hrau.m am.rtaayai nama.h |”. Am amintit anterior, analizând JnAnArnava Tantra despre formele lui Shri Vidya. Apare frecvent bija pentru Bhuvaneshvari (hrii.m) şi bija pentru Kamalatmika (”srii.m transliterată uzual în alte lucrări contemporane ca shrIm). Din nou acest al doilea text le expune explicit: “hrii.m klii.m sau.h tripuretyuktvaa sundariiti padantata.h | “ne.anta.m devyaasana~ncaante nama uurudvaye nyaset | tato hai.m hklii.m hsau.h tripuravaasiniicakraasanaaya nama.h iti sphikdvaye | hsai.m ha sa klii.m hsau.h | tripuraa”sriisarvamantraasanaaya nama.h iti guhye | hrii.m “srii.m klii.m ble.m tripuramaaliniisaadhyasiddhaasanaaya nama.h | iti naabhide”se | hsrai.m hsaklii.m hsrau.h tripuraambaaparya”nka”saktipii.thaasanaaya nama.h iti svavak.sasi | trikuu.tavidyaanaa.m biijaante “sriimahaatripurabhairaviisadaa”sivamahaapretapadmaasanaaya nama.h brahmarandhre |” Am văzut deja formele sau.h şi hsau.h. Textul dă bija mantra pentru Apara Shakti şi anume hsrau.h. H+S+R vine din tradiţia lui Tripura Bhairavi, fiind conţinut în chiar bija mantra acesteia. Formele simple, sau.h , khphre.m devin prin extensie, o dată, datorită adăugării lui HS, hsau.h, hskhphre.m şi altfel, prin adăugarea lui HSR, hsrau.h, sau prin excluderea lui kh si adăugarea lui HS, hsphre.m. Termenul “guhye” înseamnă “secretă” şi se referă contextual la “mantra întreagă” a lui Tripura sau celebra Shri Vidya(tripuraa”sriisarvamantra). Plecând de la textele sursă şi de la ce metode se practică azi, putem să stabilim dacă o şcoala “spirituală” vine din tradiţie sau este o “invenţie”, pentru că peste timp aceste mantra nu se schimbă (unele se pierd) şi nu se deformează (decât voit). Nu este obligatoriu faptul că dacă o şcoală foloseşte mantra corecte, ea vine din tradiţie dar este evident că o respectă aşa cum este evident faptul că o şcoală care foloseşte aceste cuvinte sacre în mod eronat este o şcoală neautentică sau o sectă.

 

 

PARABIJA in KULAPRADIPA

 

Trecem la analiza supremei bija aşa cum apare ea în Kulapradipa, text atribuit lui Shivanadacharya (kulapradiipa de “sivaanandaacaarya)[8] Textul se înscrie în tradiţia despre Shri Vidya iar secţiunea a IV-a referindu-se la practica de meditaţie asupra lui Tripura Sundari Yantra prezintă următoarele mantra: “svaagramaarabhya a.m aa.m sau.h tripuraa sudhaarhyaa vaasanaaya nama.h | ai.m klii.m sau.h tripure”sii potaambujaasanaaya nama.h | hrii.m klii- sau.h tripurasundarii devyaatmaasanaaya nama.h || 4-1 || hai.m ha.m klii.m hsau.m.h tripuravaalinii saardhavaktrasanaaya nama.h | hsai.m h.r klii.m hsau.m tripuraa “sriisarvamantraasanaaya nama.h || 4-2 || hrii.m klii.m vluu.m tripuramaalinii saadhyasidhaasanaaya nama.h |” Vocalele sunt asociate celor 16 Nitya ale lui Shri Vidya, astfel a.m, aa.m, ai.m, i.m, ii.m şi restul de vocale sanscrite (numite ali) se regăsesc în nyasa şi în vizualizare. Transliterarea nu este corectă în întregime, observăm că se dau h.r klii.m si vluu.m, în locul corectelor hsklii.m şi bluu.m. Cele trei forme de bază pentru Shri Vidya sunt textual: ai.m klii.m sau.h, hai.m hklii.m hsau.m, hsai.m hsklii.m hsau.m. Acest text a fost transliterat după manuscris, l-am citat pentru a veni în sprijinul teoriei care afirmă că, în timp, unele versuri devin “corupte” de la o transcriere la alta. Pentru cei care se apropie de tradiţie este important să consulte mai multe surse, pentru a evita preluarea unor bija mantra greşite tocmai datorită coruperii textului. Mai jos, tot ca ritual, apare mantra hasakhaphre.m, în care recunoaştem H+S+KH+PHRE.M. În secţiunea IV, sutra 14, găsim explicaţia pentru Bala Vidya. Vak-vadini mantra are pe Brahma ca rishi, devi este Vijaya, ritmul este Gayatri, Vak-Vadini este zeitatea, ai.m este bija, klii.m este kilaka (aceşti termeni se regăsesc textual în tratatele serioase când se expun mantra, kilaka înseamnă şi “pârghie”), sau.h este shakti: “asya “sriivaagvaadinii mantrasya brahmaa .r.si.h devii vijayaa gaayatrii chanda.h vaagvaadinii devataa ai.m viija.m klii.m kiilaka.m sau.h “sakti vaagvaadinii devataa priityarthe jape viniyoga.h |” Secţiunea a VI-a face legătura cu Shiva Samhita şi demonstrează că tratatul de yoga vine din influenţe puternice Shri Vidya. Mulţi s-au întrebat de ce în Shiva Samhita se amintesc trei bija mantra tantrice, vidya clar feminine şi anume ai.m, klii.m şi strii.m. Textul Kulapradipa expune aceeaşi ordine, vakbhava este ai.m, kamaraja este kli.m, apare în schimb strii.m, pe care o găsim ca Bija a unei Nitya, si anume Tvarita Nitya, în tradiţia Shri Vidya. “vaagbhava.m kaamaraaja.m ca striibiija.m kaamaraajakam || 6-118 ||” În vidya lui Bhagamalini (6-133) apare iar strii.m bija, alături de bija ei proprie bluu.m. “strii.m hrii.m bluu.m klii.m klinne bhagamaalinyai nama.h svaahaa”. Toate acestea sunt prezente în tradiţia Kula. De neînţeles pentru majoritatea dintre noi, sistemul de formare a unei bija mantra transmis de tradiţia Shaiva ţine de principii clare, idei forţă, fonemele devin puteri. Combinaţiile de foneme pot lua forme ciudate, cum este cazul unor mantra din cultul lui Ananda Bhairva (Hskshmlvryuu.m) “.o ai.m hrii.m “srii.m hasak.samalavarayuu.m aanandabhairavaaya vau.sa.t”. Tot din ciclul de puteri ale cultului lui Anada Bhairavi, de această dată, avem hvaa.m hvii.m hvuu.m hvai.m hvau.m hva.h. Din tradiţia Kula şi cultul lui Kali, avem kruu.m krai.m krau.m kra.h. Toate acestea, expuse într-un singur text, arată sinteza complexă a tradiţiei Shri Vidya. Un alt text sanscrit şi anume Varivasyarahasya (sutra 78) [9] când tratează ritualul pentru Shri Chakra, afirmă că prima bija (primordială) este vak-bhava (ai.m), a doua este kama-bija (klii.m) iar a treia este însăşi shakti (sau.h), toată această înlănţuire formând mantra pentru aspectul de Kumari al lui Tripura Sundari. Kumari este un alt nume pentru Bala şi înseamnă nu atât “fecioară” sau “virgină”, ci în prezentul context, “fată tânără”. Aceste trei bija sunt puterile din triunghiul Kamakala şi parte centrală a ştiinţei eliberării numite textual “kevalaa vidyaa” (sutra 79). “aadya.m vaagbhavamuccaarya kaamabiija.m dvitiiyakam | kumaaryaastu t.rtiiya.m tu tripuraa parame”svarii ||”

 

Parabija SAUH si practica tridentului

Mai jos aveti traducerea pe care am realizat-o dupa un extras din cartea Kundalini : The Energy of the Depths : A Comprehensive Study Based on the Scriptures of Nondualistic Kasmir Saivism (Suny Series in the Shaiva Traditions of Kashmir) (Paperback) by Lilian Silburn. Cartea este disponibila in limba engleza si pe amazon.com, la un pret de circa 20 usd.

SAUH este mantra inimii, supremul EU şi nu trebuie considerată o formulă destinată recitării, ci ca energie de activat în vederea obţinerii înţelegerii pline de forţă (mantravIrya) prin intermediul căreia fiinţa se întoarce în sursă – Inima universală şi ritmul ei. Astfel universul nediferenţiat şi liniştit (sau aflat în latenţă) este perceput în realitatea lui ca o inimă care vibrează. 1. S pentru sat, care simbolizează adevărata existenţă sau obiectivitate (prameya), este identic cu Fiinţa Pură[1]. 2. Cu AU, universul liniştit (shAnta) se ridică la stadiul tridentului de energii la nivelul cunoaşterii (pramAna). El se trezeşte şi astfel pacea este urmată de manifestare (udita).3. Din această energie pură şi intensă, universul este emis (srjate) în interior, în conştiinţa lui Bhairava, Supremul Cunoscător (pramAtri) şi simultan în exterior; el se împarte în două puncte, unul deasupra celuilalt, interiorul şi exteriorul, visarga fiind înzestrată cu linişte şi manifestare energică (shantodita) imediat ce mantra este realizată (S+AU+H).Acesta este sămânţa emiterii supreme (parabIja), un simbol pentru inima lui Bhairava unind pacea şi acţiunea, care desfăşoară universul şi îi permite expansiunea (mahAvyApti) atunci când, în momentul vibraţiei originare, energia, identificată cu conştiinţa interiorizată a lui Bhairava este un ocean de fericire extatică a ambroziei supreme. Această fericire imuabilă, liberă de limitele spaţiului şi timpului, este una cu atot-prezenta emisie.

[1] Prin urmare nu există lumea empirică.

 

Comentarii: Parabija in Romania. Parabija se spune ca este o mantra deosebita, secreta. Multe scoli si guru o mentin nerevelata decat unui numar restrans de persoane. Prin urmare, Parabija a devenit subiect de mare interes mai ales in acele false scoli care indeparteaza sau oculteaza informatiile traditionale de catre proprii adepti. Am scris despre aceasta Parabija explicit, modul de pronuntie al acestei mantra nu are nimic fabulos in el, cu precizarea ca trebuie sa fiti atenti la visarga (h) final, care in sanscrita are metode diferite de abordare in practica japa. Unii pronunta prelungind vocala precedenta, altii il lasa ca sunet “surd”. A doua metoda este cea corecta. Vizualizarea parabija se va face folosind simbolul grafic http://www.mantra-yoga.org/wp-content/uploads/2018/05/parabija450.jpg

  • BIBLIOGRAFIE
  • Kundalini : The Energy of the Depths : A Comprehensive Study Based on the Scriptures of Nondualistic Kasmir Saivism (Suny Series in the Shaiva Traditions of Kashmir) de Lilian Silburn
  • Jnanarnava Tantra (j~naanaar.nava tantram), editată de Dr. Sudhakar Malaviya [10]
  • Brihat-tantra-sara (B.rhattantrasaara de K.r.snaananda Aagamavaagii”sa) [11]
  • Kulapradipa (kulapradiipa de “sivaanandaacaarya) [12]
  • Varivasyarahasya (varivasyaarahasya cu comentariul ei) editată de S. Subramanya Sastri [13]