Bhagamalini Nitya ( Bhagamālinī Nitya ) mantra blūṃ

Bhagamalini Nitya Bhagamālinī Nitya mantra

Bija mantra for Bhagamālinī

blūṃ

Note the long ū, so it is not bluM it is more bluuM, or blUM

EN: Description:
“The second nitya in the waxing moon, Bhagamalini, whose name refers to the flowering yoni, has a remarkably weighty mantra. She has six arms, three eyes, sits on a lotus and holds in her left hands a night water lily, a noose, and a sugar cane bow. In her right hand, she carries a lotus, a goad, and flowering arrows. Around her is a host of Shaktis all of whom look like her.”
RO: Descriere:
“Cea de a doua nitya din ciclul crescător al lunii, Bhagamalini, al cărei nume se refera la un yoni care înflorește, are o mantra destul de complexă. Ea are șase brațe, trei ochi, stă pe un lotus și ține în mâinile ei din stânga un lotus nocturn (un lotus de culoare albastru închis, N.TR.), un laț și un arc din trestie de zahăr. În mâinile din dreapta ea poartă un lotus, o țepușă și săgeți care înfloresc. în jurul ei este o ceată de Shakti care au înfățișare identică cu ea însăși.”

 

EN: Source: / RO: Sursa: “Women’s Power to Heal: Through Inner Medicine “- Maya Tiwari

EN: Incorrect transliteration in texts:

RO: Transliterare incorectă în texte:

Source: Cinmantramālinī (66 -71)

aiṃ bhagabhugebhāgeni bhagodare
bhagamāle bhagāvahe bhagaguhye bhagayoni bhaganipātinī sarvabhagavaśaṃkarī
bhagarūpe nityaklinne bhagasvarūpiṇī sarvāṇi bhagāni mehyānayavaraderetesurete
bhagaklinnekledaya drāvaya amoghe bhagavicce kṣubhakṣobhaya sarvasatvān
bhageśvarī aiṃ llūṃ jñeṃ vlūṃ peṃ llūṃ moṃ vlūṃ aiṃ klinnesarvāṇi
bhagānimevaśamānaya svāhā strīṃharaleṃ hrīṃ iti bhagamālinīmantraḥ ||

Nitya Bhagamalini
Bhagamalini Nitya

picture source: http://www.freeimages.com/assets/183385/1833845416/pebbles-on-the-beach-1446291-9-m.jpg

EN: Translation of some Bhagamalini names from above text:

aiṃ – bija mantra for Sarasvati (Matangi)

bhaga – in tantric language it denotes vagina, yoni

bhuge (from correct form: bhoga) – pleasure, sexual pleasure in this case

bhāgeni – who has yoni see further: bhagayoni

bhagodare – low cavity (inner vagina)

bhagamāle – (ornated) with a garland of yoni

bhagāvahe – bearing bhaga

bhagaguhye, bhagayoni – the secret(hidden) yoni

RO: Traducerea câtorva nume pentru Bhagamalini din textul de mai sus:

aiṃ – bija mantra pentru Sarasvati (Matangi)

bhaga – în limbajul tantric denotă vaginul, yoni

bhuge (din forma corectă: bhoga) – plăcere, plăcere sexuală în cazul de față

bhāgeni – care posedă yoni vezi în context – bhagayoni

bhagodare – cavitatea din partea de jos a abdomenului (interiorul vaginului)

bhagamāle – (împodobită cu) o ghirlandă de yoni

bhagāvahe – care poartă bhaga

bhagaguhye, bhagayoniyoni secret (ascuns)

Correct transliterations in texts:

RO: Transliterări corecte în texte:

EN: Source: / RO: Sursa: Paraśurāmakalpasūtra (line 6542)

aiṃ blūṃ jeṃ blūṃ bheṃ blūṃ moṃ blūṃ heṃ blūṃ heṃ
klinne sarvāṇi bhagāni me vaśamānaya strīṃ hara bleṃ hrīṃ bhagamālinī

EN: Source: / RO: Sursa: Kulapradīpa  (line: 2952 )

strīṃ hrīṃ blūṃ klīṃ klinne bhagamālinyai namaḥ svāhā

Source: Tattvacintāmaṇi chapters 11 – 15  (line: 8360 )

ai/ blūṃ
jaṃ blūṃ bheṃ moṃ blūṃ heṃ blūṃ ai/ blūṃ klinne sarvāṇi bhagāni me vaśamānaya
strīṃ blūṃ hrīṃ bhagamālinīnityākalāyai namaḥ

(C) 2020 mantra-yoga.org Do not copy or upload.