MANTRA – CE ESTE MANTRA YOGA [PARTEA I]

Mantra yoga

 

Mantra yoga este tehnica practică, cu numeroase efecte spirituale, ce constă în repetarea sonoră sau intonația cu voce tare a unei mantra sau în repetarea tăcută a combinațiilor (considerate mistice) de sunete. Aceste mantra sunt mai mult decât simple sunete; ele sunt combinații de sunete despre care se afirmă că au fost percepute prin intermediul extrasenzorialului de către înţelepţi realizați spiritual și de rishi în timpul stărilor de meditație profundă (sau al stărilor superioare modificate de conștiința). Mantra, numele dat acestor colecții speciale de sunete, au fost și sunt transmise din generație în generație încă din timpurile legendare în care se spune că au fost revelate. Multe linii spirituale autentice păstrează știința despre mantra ca importantă parte practică a transmisiei inițiatice.

În timpul stadiilor timpurii sau incipiente ale practicii yoga, MANTRA aleasă (cel mai adesea dăruită, prin diverse metode de inițiere unui practicant de către îndrumătorul sau ghidul lui spiritual) va fi repetată mereu și mereu ca efort de voință și act conștient de centrare a atenției cât mai puternic asupra semnificației subtile specifice acelei mantra, corect emise mai întâi vocal și ulterior doar mental. Această atenție focalizată sau efort de centrare conștientă a atenției permite ca mintea să devină liniștită și previne mișcările mentalului către alte lucruri sau fapte și fenomene, pe parcursul realizării tehnicilor de Mantra Yoga.  Însă după o anumită perioadă de practică se spune că mantra este repetată automat, fără efort și că ea se manifestă spontan devenind parte integrală a gândirii sau a mentalului superior. Fluxul mental vibrează atunci odată cu sunetul sau energia manifestată subtil de respectiva mantra.  Se spune că această identificare extremă cu esența unei mantra conduce la stadiul de meditație, numit dhyana yoga, deoarece mentalul este menținut anterior calm, liniștit și concentrat. Mantra apare astfel ca vehicul sau mod de comunicare între stările obișnuite  ale conștiinței și supra-conștiință. Cea mai cunoscută mantra este silaba aum, care este privită ca sunet – rădăcină sau sămânță sonoră (bija sau biija mantra) din care emană toate celelalte sunete. S-a afirmat că sunetele Amen și Amin, pe care le cunoaștem din religia creștină și islamism , sunt derivat e din aum, aducându-se  ca argument şi faptul că zeul suprem al egiptenilor era cunoscut sub numele de Amon, particulă care apare în numele faraonilor indiferent că e vorba de Tutankamon sau Amenhotep. Nu o să insistăm asupra acestor speculații. În hinduism există similar foarte multe mantra bine cunoscute cum sunt ram, aum namah shivaaya, aum shanti etc. Fiecare dintre aceste mantra poate fi folosită pentru a obține stări de conștiință elevate, cât timp este repetată ca act devoțional sau ca exercițiu de concentrare.

Prima atestare a utilizării unor mantra se găsește în Veda, unde aum este prima mantra și prima biija-mantra revelată. Cele mai cunoscute bija mantra din Veda erau utilizate de preoți în realizarea ritualurilor sacrificiale, aceste sunete fiind numite uneori interjecții rituale de către unii dintre primii orientalişti care nu cunoșteau exact sensul lor și semnificația atribuită sau asociată:  svAhA, vashat, hanta, svadhA, vaushat, bhUh, bhuvah, svah (transliterat ca swah, pronunțat SUAH), ram , hriim, yam, dam, sam, him, haum, haim, iim, yaam, uum, auh, hum, saam, biija mantra care au fost transmise ulterior în sintezele curentelor tantrice, care le-au făcut celebre. În Atharva Veda există o secțiune numită Atharva -Shirsha, care conține majoritatea bija-mantrelor ce există astăzi la loc ce cinste în Kundalinii yoga:  hriim, kriim, huum, aim, phat, shriim, tham, em, haum, hamsah și celebrul namah.adi-mantra