37ftcsite

Big Sur 11.2 download links

By 37ftcsite on February 2, 2021 in mantra yoga

[+] Fetching http://swcdn.apple.com/content/downloads/04/34/071-00838-A_16DMRFYPPS/g072hb2wh066rj040ekzry97wx2hggfuse/BuildManifest.plist

[+] Fetching http://swcdn.apple.com/content/downloads/04/34/071-00838-A_16DMRFYPPS/g072hb2wh066rj040ekzry97wx2hggfuse/UpdateBrain.zip

[+] Fetching http://swcdn.apple.com/content/downloads/04/34/071-00838-A_16DMRFYPPS/g072hb2wh066rj040ekzry97wx2hggfuse/MajorOSInfo.pkg

[+] Fetching https://swdist.apple.com/content/downloads/04/34/071-00838-A_16DMRFYPPS/g072hb2wh066rj040ekzry97wx2hggfuse/MajorOSInfo.pkm

Full package installer:

[+] Fetching http://swcdn.apple.com/content/downloads/04/34/071-00838-A_16DMRFYPPS/g072hb2wh066rj040ekzry97wx2hggfuse/InstallAssistant.pkg

 

Notes: Unenroll from any public / developer beta.

Enroll again with installer from Apple Dev

Close Software Update form System Preferences

Logout from App Store

Login again in App Store

Restart and reset NVRam

Update shall appear

11.3 beta
11.3 beta

Kameshvari Nitya

By 37ftcsite on June 10, 2019 in mantra yoga

KAMESHVARI NITYA

Nume sanscrit kāmeśvarī   (kaame”svarii)

aiṃ hrīṃ śrīṃ aṃ aiṃ klīṃ sauḥ oṃ namaḥ kāmeśvari 
icchākāmaphalaprade sarvasattvavaśaṅkari sarvajagatkṣobhaṇakari huṃ 
huṃ huṃ drāṃ drīṃ klīṃ blūṃ saḥ sauḥ klīṃ aiṃ 
kāmeśvarīnityākalāyai namaḥ 
KAMESHVARI NITYA Bija Mantra drīṃ (drii.m)
 
 

 

Mandala significance as Sanskrit word

By 37ftcsite on June 5, 2019 in mantra yoga

Mandala (maṇḍala) meaning

mandala

and reference to “circular” form of most important thangka (tib.ཐང་ཀ་ )

 

id: 1879 – sanskrit: मण्डलीकृत – translation: मण्डलीकृत [maṇḍalīkṛta], p. p. Rounded, made circular, formed into a globe or circle. Bent, curved (as a bow).
id: 3055 – sanskrit: मण्डलित – translation: मण्डलित [maṇḍalita], a. Rounded, made round or circular.
id: 3845 – sanskrit: मण्डल – translation: मण्डल [maṇḍala], a. [मण्ड्-कलच्] Round, circular; मण्डलाग्रा बृसीश्चैव गृहान्याः पृष्ठतो ययुः Rām.5.18.12. लः circular array of troops. A dog. A kind of snake.
id: 5663 – sanskrit: परिमण्डल – translation: परिमण्डल [parimaṇḍala], a. Globular, round, circular. Of the measure of an atom.
id: 7870 – sanskrit: कमण्डलु – translation: कमण्डलुः [kamaṇḍaluḥ] लु [lu], लु n., लू f. A water-pot (earthen or wooden) used by ascetics; कमण्डलूपमोऽमात्यस्तनुत्यागो बहुग्रहः H.2.89. कमण्डलुनोदकम् सिक्त्वा; Ms.2.64; Y.1.133.-Comp. -तरुः the tree of which Kamanḍalus are made. -धरः an epithet of Śiva. कमण्डलुधराय धीमहि Māhānār.2.18.
id: 7973 – sanskrit: मण्डलयति – translation: मण्डलयति [maṇḍalayati], Den. P. To make round or circular, form into a globe or circle. To turn or whirl round; नानागतिर्मण्डलयन् जवेन Ki.16.44.
id: 11704 – sanskrit: मण्डलीकृ – translation: मण्डलीकृ [maṇḍalīkṛ], 8 U. To form into a ring or circle, to coil round.
id: 11993 – sanskrit: मण्डलीकरणम् – translation: मण्डलीकरणम् [maṇḍalīkaraṇam], Rounding, coiling.
id: 24337 – sanskrit: कामण्डलुक – translation: कामण्डलुक [kāmaṇḍaluka], a. (A pearl) shaped like a कमण्डलु; Kau. A.2.11.
id: 27130 – sanskrit: मण्डलायते – translation: मण्डलायते [maṇḍalāyatē], Den. Ā. To form oneself into a circle, to coil oneself.
id: 34341 – sanskrit: मण्डलकम् – translation: मण्डलकम् [maṇḍalakam], 1 A circle. A disc. A district, province. A group, collection. A circular array of troops. White leprosy with round spots. A mirror. A kind of pose of an archer. A circle with lines drawn for magical incantations. -कः A dog.
id: 35276 – sanskrit: उन्मण्डलम् – translation: उन्मण्डलम् [unmaṇḍalam], An imaginery circle going from South to North and meant for measuring the day; the east and west circle; Sūrya.
id: 35485 – sanskrit: परिमण्डलय् – translation: परिमण्डलय् [parimaṇḍalay], denom. To besiege; ततस्तु तस्य सैन्यानि परसैन्येन पालितौ । पर्यमण्डलयंश्छैलाबुभौ चन्दनवन्दनौ ॥ Śiva B.23.52.
id: 35529 – sanskrit: आविर्मण्डल – translation: आविर्मण्डल [āvirmaṇḍala], a. Manifesting the form of a circle; विधुवति धनुराविर्मण्डलं पाण्डुसूनौ Ki.14.65.
id: 37633 – sanskrit: मण्डलीक – translation: मण्डलीकः [maṇḍalīkḥ], A tributary king; तेजो निजं मुकुलयन्ति च मण्डलीकाः Kīr. K.2.111.
id: 38357 – sanskrit: मण्डलीभू – translation: मण्डलीभू [maṇḍalībhū], 1 P. To become round. To form a globe or circle.
id: 38871 – sanskrit: मण्डलिका – translation: मण्डलिका [maṇḍalikā], a group, troop, band, crowd.
id: 40134 – sanskrit: मण्डलायित – translation: मण्डलायित [maṇḍalāyita], a. Round, circular. -तम् A ball, globe.
id: 42722 – sanskrit: मण्डलिन् – translation: मण्डलिन् [maṇḍalin], a. [मण्डल-इनि] Forming a circle, made up into a coil; बाता मण्डलिनस्तीव्रा व्यपसव्यं प्रचक्रमुः Rām.6. 17.21. Ruling a country. -m.

Shri ChakraShamvara Mantra Mandala Shri VajraVarahi

By 37ftcsite on June 4, 2019 in mantra yoga

Shri ChakraShamvara Mantra Mandala Shri VajraVarahi

Mandala generic symbol

Mai jos aveti o traducere a catorva pasaje dintr-un text ce expune Shri Chakrashamvara Mantra si ritualul Mandalei sale, inclusiv a consoartei lui, numita Vajravarahi. Nota importanta: Textul nu este transliterat integral, astfel incat anumite Mantra sunt date generic (nu am insistat asupra vocalelor lungi).

·        457-469 –“După aceea, când s-a obținut dizolvarea într-un singur corp (56) a aparițiilor vizibile și invizibile, sadaka (discipolul) trebuie să obțină Realizarea interioară, în propria lui ființă, că forma Mam㠖 Tată a lui ChakraShamvara, înconjurată de Buddha-și  și Boddhisattva-și dispare și cum toți Buddha-și și Boddhisattva-și sunt dizolvați; sadaka trebuie să realizeze absorbția celor 8 feluri de ofrande. Daca s. se întreabă care sunt acestea, ele sunt următoarele: Ofranda Dharani, Ofranda exterioară, Ofranda începerii meditației, Ofranda interioară,  Ofranda îmbucurătoare, Ofranda preaînaltă, Ofranda glorificării, Ofranda prezentării – Bali.”

·        Notă: (G.) 56. Uig: tayak kork, literal “Imagine-suport” (sau un tablou, asupra căruia se poate îndrepta meditația sau ofrandele lui s.), v. Tib. KTEN „o reprezentare vizibilă, o statuie sau figurină reprezentându-l pe Buddha sau alte ființe divine (DASCHKE, 213), Mong. SITUGEN „obiect, reprezentare a unei divinități”. Astfel Tib. KTEN si Mong. STU înseamn㠄a (se) sprijini, a avea (ca) suport”.v     Este vorba de TANKA, care, ca și YANTRA sau MANDALA este “o imagine” – “suport a vizualizării” (n.n.)

·        469-471 –“În continuare, s. trebuie mai întâi să-și reprezinte interior și să rostească verbal Dharani în ordinea următoare:”v     Urmează, detaliat, expunerea acelor secrete (Samaya) Dharani, fără de care meditația nu ar avea sens în Mantrayana. Ordinea expusă trebuie respectată întocmai, pentru că, de la A 472 și până la A 584 este expusă Ofranda – Dharani, prima și cea mai importantă din această versiune originală a Ritualului. Trebuie să plasăm fiecare Dharani în locul stabilit în Mandala sau să evocăm intens Divinitățile prin Dharani, pentru a putea efectua ulterior Laya – yoga cu Bija – mantrele lor secrete. 

·        472-487 –“AUM NAMO BHAGAVATE VIRESHAYA MAHAKALPAGNI SANNIBHAYA JATA MAKUTOTKATAYA DAMSHTRA KARALOGRA BHISANA MUKHAYA SAHASRA BUJA BHASURAYA PARASHU PASHODAYA SHULA KHATVANGA DHARINE VYAGHRAJINAMBARA DHARAYA MAHADUM<B>RANDHAKARA VAPUSHAYA KARA KARA KURU KURU BANDHA BANDHA TRASAYA TRASAYA KSHOBHAYA KSHOBAYA HROM HROM HRAH HRAH PHEM PHEM PAHT PHAT DAHA DAHA PACA PACA BHAKSHA BHAKSHA VASA RUDHIRANTRA MALA AVALAMBINE GRIHNA GRIHNA SAPTA PATALA GATA BHUJANGA SARVAMPA TARJAYA TARJAYA AKADDHAYA AKADDHAYA HRIM HRIM JNOM JNOM KSHMAM KSHMAM HAM HAM HIM HIM HUM HUM KILI KILI SILI SILI HILI HILI DHILI DHILI HUM HUM PHAT SVAHA” (57)

·        Notă: (G.) 57. Dharani rădăcină a lui Shri  ChakraShamvara, v. Tib. KANJUR III, 185b ff., TANJUR XIII 147a, 229 a, 284b ff., precum și SA-‘BUM 130.6, 229 t.

·        488 –“Aceasta este Dharani – rădăcină pentru SHRI CHAKRASHAMVARA

”·        489-491-“AUM SHRI VAJRA HE HE RU RU KAM HUM HUM PHAT DAKINI JALA SHAMVARAM SVAHA. Aceasta este a sa HRIDAYA Dharani.

·       Notă . v. A 278-280, cu comentariul scurt.

·        491-492-“AUM HRIH HA HA HUM HUM PHAT. Aceasta este a sa UPAHRIDAYA Dharani”.v     Această UPAHRIDAYA Dharani este numită SAPTAKSHARA MANTRA a lui SHRI CHAKRASHAMVARA. Îi corespunde lui BUDDHA SAPTAKSHARA, emanație masculină a lui DHYANI BUDDHA AKSHOBHYA: Aceasta MANTRA din-șapte-silabe a lui DEMCHOG (Tib. bDemchog) a fost rostită de către Naropa de 700000 de ori, atunci când el a dorit să afle unde se găsește Tilopa, cel care urma să-i fie guru.

·        493-528 –“AUM NAMO BHAGAVATI VAJRAVARAHI VAM ARYAPARAJITI TRAILOKYAMATI MAHAVIDYESHVARE SARVA BHUTA BHAYAVAHE MAHAVAJRE VAJRA-ASANE AJITE APARAJITE VASHAMKARI NITRA BHRAMANI SHOSHANI ROSHANI KRODHA KARALE TRASANI MARANI PRABHEDANI APARJAYE VIJAYE JAMBHANI STAMBHANI MOHANI VAJRAVARAHI MAHAYOGINI KAMESHVARI KHAGE TADHYATHA PROTAMGE PROTAMGE HANA HANA PRAHANA PRAHANA KIMKINI KIMKINI DHUNA DHUNA VAJRA HASTE SHOSHAYA SHOSHAYA VAJRA KATVANGA KAPALA DHARINI MAHAPISHITA MAMSASHANI MANUSHANTRA PRAVRITI SANNIDHYAM NARA SHIRA MALA GRANTHITA DHARINI SUMBHA NISUMBHA HANA HANA PRANAN SARVA PASHUPANAM MAHAMAMSACCHEDANI KRODHAMURTE DAMSHTRAKARALINI MAHAMUDRA SHRI HERUKA DEVASYAGRAMAHISHI SAHASRA SHIRE SAHASRA BAHAVE SHATASAHASRANANI JVALITA TEJASA JVALAMUKHA PINGALA LOCHANE VAJRA SHARIRE VAJRA ASANE MILITE [NI]MILITE HE HE HUM HUM KHA KHA DHU DHU DHURU DHURU MURU MURU MUNCHA MUNCHA ADVAITE MAHAYOGINI PATHITA SIDDHI DREM DREM GRAM GRAM HE HE HA HA BHIME HASA HASA VIRE HA HA HO HO HUM HUM TRAILOKYA VINASHANI SHATASAHASRAKOTI TATHAGATA PARIVARE HUM HUM PHAT SIMHARUPE KHAGAJARUPE KHAH TRAILOKYA UDARE SAMUDRA MEKHALE GRASA GRASA HUM HUM PHAT VIRA DVAITE HUM HUM HAH HAH MAHA PASHU MOHANI MAHAYOGISHVARI TVAM DAKINI SARVA LOKANAM BANDHANI SADYAH PRATYAYA KARINI HUM HUM PHAT BHUTA TRASANI MAHAVIRE PARAMA SIDDHI YOGISHVARI PHAT HUM HUM PHAT HUM HUM PHAT SVAHA. Aceasta este Dharani – rădăcină a lui Vajravarahi. (58)”

·        Notă: (G.) 58: Dharani – rădăcină a lui VAJRAVARAHI, v. Tib. TANJUR XIII, 230 a, SA-‘BUM bd. 6,237. În numeroase texte apar Dharani scurte, care fac parte din aceasta.

·        529-534AUM VAJRA VAIROCHANAYE HUM HUM PHAT SVAHA. Aceasta este HRIDAYA DHARANI ei. AUM SARVA BUDDHA DAKINIYE VAJRA VARNANIYE HUM HUM PHAT SVAHA. Aceasta este a ei UPAHRIDAYA-DHARANI. AUM CHAITYAYE HUM HUM PHAT. Aceasta este HRIDAYA DHARANI a lui UPAHRIDAYA DHARANI.”

BAGALAMUKHI YANTRA – BAGALAMUKHI MANTRA

By 37ftcsite on June 3, 2019 in mantra yoga

BAGALAMUKHI YANTRA – BAGALAMUKHI MANTRA

Bagalamukhi with bija

MEDITATION FORM
Bagala is another of the frightening forms of the Goddess. Her color is yellow. She is clad in yellow clothing and is adorned with yellow ornaments and yellow flowers (particularly the champak flower). With her left hand she catches hold of her opponent’s tongue and with her right hand she strikes him on the head with her mace. She sits upon a golden throne surrounded by red lotuses. By some accounts she wears the crescent moon as a jewel on her bead.
Her yellow color (which generally is made wiih turmeric root) shows her bright and cleansing energy. Yellow shows the radiance of knowledge that overcomes all darkness. For her worship one should also dress in yellow. Her opponent is the ego. She pulls out the tongue of the ego, which is the attachment to gossip, opinions, and all negative speech patterns that are the essence of the self-focused mind As long as we are involved in such negative speech patterns we must come to experience the wrath of Bagala
MANTRA
The prime mantra for Bagalamukhi the seed-syllabe Hlriim. The addition of the la-sound to the mantra Hriim gives it the power to stop things. She also has an extended mantra.
Om hlriim bagalaamukhi sarvadushthaanaam vaacam mukham padam stambhaya jihvaam kiilaya buddhim vinaashaya hlriim om svaahaa!” [ see the source here ] Tantric Yoga and the Wisdom Goddesses – David Frawley

BAGALAMUKHI YANTRA

In Brihat Tantrasara [73-79] we find the description of Bagalamukhi Yantra: “A triangle, placed inside a hexagon surrounded by eight leafs and the [four] gates [bhuupura] having in centre The Lady of Lotus hallowed with mantras: Aum Adhara Shakti Kamalasanaya namah (.o aadhaara”saktikamalaasanaaya nama.h) and [aum]Shakti Padmasanaya namah ( “saktipadmaasanaaya nama.h ); in the six angles (of hexagon) are: Subhaga [in E], Bhagasarpini [in Agni or S-E], Bhagavaha [in Ishana or N-E], Bhagasiddha [in V] , Bhaganipatini [in Nirriti or S-V], Bhagamalini [in Vayu or N-V]”

IMPORTANT: remember the Yantra and also mandala distribution of cardinal points using the following scheme:

Subhaga E INDRA Jaya
Akarshini Bhagavaha N-E ISHANA ———————- S-E AGNI Bhagasarpini*** Vijaya
mo.m Mohini N KUBERA————————— S YAMA Ajita
ja.m Jambhini Bhagamalini N-V VAYU———————– S-V NIRRITI Bhaganipatini Aparajita
hlii.m ( sta.m) Stambhini** Bhagasiddha V VARUNA

(we found also those vidya in Bhagamalini mantra* see note bellow}.

“Then, in the circle of eight lotus petals [or the eight leaves] must be invoked the eight [shakti, preceding their name with aum and ending in namah, starting from east]: Jaya, Vijaya, Ajita, Aparajita, Stambhini, Jambhini, Mohini, Akarshini. [we found in other text Jambhani as shakti] At gates must say Aum Bhairavaya Namah [.o bhairavaaya nama.h.]. ”

BAGALAMUKHI KARA-ANGA – NYASA as found in Brihat Tantrasara (67)

“tata.h karaa”nganyaasau:

Bhagalamukhi nyasa

1 om hlii.m nama.h
2 bagalaamukhi svaahaa
3 sarvadu.s.taanaa.m va.sa.t
4 vaaca.m mukha.m stambhaya hu.m
5 jihvaa.m kiilaya kiilaya vau.sa.t

and for centre of palm:

buddhi.m vinaa”saya hlii.m .o svaahaa pha.t

.o hlii.m a.mgu.s.thaabhyaa.m(1) nama, bagalaamukhi tarjaniibhyaa.m(2) svaahaa,
sarvadu.s.taanaa.m madhyamaabhyaa.m(3) va.sa.t, vaaca.m mukha.m stambhaya
anaamikaabhyaa.m(4) hu.m, jihvaa.m kiilaya kiilaya kani.s.thaabhyaa.m(5) vau.sa.t,
buddhi.m vinaa”saya hlii.m .o svaahaa karatalap.r.s.thaabhyaa.m pha.t |
eva.m h.rdayaadi.su ”

We see the order for japa and nyasa, and the general five biija mantra used in Nyasa: nama.h, svaahaa and so on. As a matter of fact, we can argue this method to associate segments of mantra with fingers as a learning method for japa at the begining of practice with this long mantra.

Our notes on practice: Focus on yantra. In the sixteen petals use bija mantra HLIM (hlii.m). In the eight petals use biija mantra HRIM (Hrii.m)****. In the centre is Bagalamukhii Biija Mantra HLRIM (hlrii.m). You can also use the Yantra bellow, despite its construction is slightly different from traditional (there are some proportions used). I am sure you have already found Bagalamukhi biija mantra written as hrim or hlim. In brihat tantra saara we found biija mantra hlii.m used in nyasa. hrii.m is Buvaneshvari biija. But the most important is Bagalamukhi biija and it’s form is hlrii.m, used in Shri Vidya puja. The H is read as in english “hit” , lr is read as lr from english “already” then we have a long I, like “ee” in english addressee. The final m is pronounced with closed mouth, so it’s a nasalized sound.

bhagalamukhi yantra* Bhagamalini mantra in Brihat TantraSara

ai.m hrii.m “srii.m aa.m ai.m bhagabhage bhagini bhagodari bhagaa”nge
bhagamaale bhagaavahe bhagaguhye bhagayoni bhaganipaatini
sarvabhagava”sa”nkari bhagaruupe nityaklinne bhagasvaruupe sarvabhagaani
me hyaanaya varade rete surete bhagaklinne klinnadrave kledaya draavaya
sarvasattvaan bhage”svari amoghe bhagavicche k.subha k.sobhaya
sarvasattvaan bhage”svari ai.m bluu.m ja.m bhe.m bluu.m mo.m bluu.m he.m
bluu.m klinne sarvaa.ni bhagaani me va”samaanaya strii.m hara blau.m hrii.m

bhagamaaliniinityaakalaayai nama.h

** In Garuda Purana we find the group of three shakti: jambhini stambhini mohaya [ GarP_1,183.12], also in Parasurama-Kalpasutra [Parks_5.6] sammohini , stambhini, jrimbhini as attendands of Sundari in her Yantra. But the group of three shakti is associated with the triangle in Shri Vidya Yantra “try-asre jambhini-mohini-stambhinyah” [ Parks_7.26]. The Biija Mantra given in the same text for stambhinii is sta.m [Parks_10.53] . But the innermost Biija Mantra is hlii.m.

*** In ShrIvidyA kavacham are invoked 3 of those shakti: bhagasarpiNI (belly), bhagamAlA (navel), subhagA (forehead). Bagalamukhi is connected with Shri Vidya starting with mantra, yantra and attendants (shakti).

**** In diiksaaprakaasa we read:

“atha bagalaamukhiimantra.h |

hrii.m hrii.m bagalaamukhi sarvadu.s.taanaa.m vaaca.m mukha.m pada.m
stambhaya jihvaa.m kiilaya buddhi.m vinaa”saya hrii.m .o svaahaa

Despre mantra yoga si teoria bija mantra – discutii forumistice

By 37ftcsite on June 3, 2019 in mantra yoga

Despre mantra yoga si teoria bija mantra – discutii forumisticemantra yoga bija mantra

  1. Forma fonetica este importanta dintr-un anumit punct de vedere care vine tot din traditia lor. Se afirma si in veda, upanishade [unde apare teoria despre brahman ca Shabda Brahman] si in tantra shakta si in shaiva [nu conteaza trika, siddhanta] precum si in toate derivatiile vajrayana [generic in buddhism] ca sunetul provine din “cer” [sa numin generic asa planul cauzal]. Daca luam teoria simpla shabda brahman este pranava; in sistemul tantra se merge la cele 4 nivele ale sunetului, para, pashyanti, madhyama si vaikhari si ordinea este respectata: de la nivel ultim sunetul devine manifestat ca si cuvant si ia forma ca vak [la fel si in upanishade etc]. Putem aprecia astfel ca rishi [cei care au revelat prima data o mantra] au avut acces la nivel cauzal [sau dincolo de cuvinte] si au exprimat la nivel de vak o anumita fonema sau grup. Daca excludem aceste teorii, nu mai are rost sa vorbim de mantra ca vehicol. Rolul mantrei in nada yoga este de a utiliza forma vocala pentru a dezvolta anumite perceptii etc. din ce in ce mai subtile [toti cei care practica nada yoga inca in India in scoli traditionale expun aceeasi tehnica]. Rolul mantra-ei in tantra [deci in ritualism] este de a evoca divinitatea respectiva. Mantra nu este destinatia finala ci doar un vehicol, mintea este arcul , OM este sageata, Brahman este tinta [sper sa nu gresesc daca spun ca exista in upanishade textual afirmatia asta unde se inlocuieste OM cu atman]. In teoriile tarzii se afirma ca mantra este intruparea respectivei divinitati si evocarea ei o face pe aceasta sa apara [tot ritualismul din mandala face referiri la acest aspect, dar in final tinta este dizolvarea manda-lei, deci iar mantra este vehicol]. De acord cu teoriile stiintifice moderne, un sunet modelat intr-un anume fel creeaza subtil modificari la nivel inclusiv molecular sau fizic, de unde deducem ca emisia unei mantra creeaza modificari la nivel subtil sau aduce in aura o anumita energie [daca doriti sa mergem pe calea asta a teoriilor care dau ca efecte psihosenzoriale rezultate ale executiei corecte]. Deci fonetica este importanta. Tind sa cred cu fermitate ca desi se scrie a+u+m, se pronunta O+m, pentru simplul fapt ca grupurile de vocale asociate in sanscrita dau prin compunere foneme sau vocalbule simple : a+u=o, a+i=e. Acolo unde este precizat exclusiv o anumita forma de pronuntie, asa trebuie practicat.] Daca fonetica este importanta, intelegeti de ce afirm ca gb habar nu a avut despre mantra asa cum se dau ele traditional [nu a spus se pronunta I lung, etc]. Al doilea aspect: daca este important cel care da mantra. Daca luam ritualismul din orient, da, este important. El are mantra virya sau starea de realizare in acea mantra. El nu este doar un vehicol intre divin si cel initiat deci inca o data el nu este un simplu vehicol ci are forta interioara de a transmite din nivelul cauzal realizat acea mantra shakti [sau putere efectiva]. Prin urmare, initierea este esentiala in sistemul mantrayana. Nu mai afirm ca sunetul final H care este o aspirata nu se pronunta de regula, deci este esential sa primim aceste mantra de la cineva [sau o autoritate]. Ma veti intreba dar tu de unde ai mantra, ai primit initieri etc. [Ma rezum sa afirm ca le-am visat, daca se poate spune asa, sau ca le-am inventat, ca sa deviem atentia de la mine pe subiectul de fata]. Sistemul este strict in aceasta privinta [modul de transmitere difera de la un sistem la altul destul de putin, dar se afirma ca o data cu initierea se da o autorizare de a practica]. Nu stiu daca aceasta autorizare are numai rolul de a proteja practicantul, dar stiu ca exista teoria despre mantra si divinitati ce devin inamice celui care nu are autorizarea de a practica. Cu alte cuvinte, nu da buzna la mine in cercul de forta decat atunci cand esti autorizat. Fara a fii pretios, tind sa cred ca yoni mudra poate dinamiza mantra insa exista si cazuri in care nu prea merge [nu o sa zic despre care cazuri].
  2. Mantra poate functiona in orice limba daca este pronuntata corect. Dar nu orice cuvant este mantra daca asta intrebi. As spune ca ramanem la onomatopee, ceea ce nu are de a face cu teoria originala despre care am pomenit mai sus. Mantra functioneaza cat timp reflecta o realitate subtila in mod direct [strict vorbind despre sistemul din care provine teoria]. Restul este autosugestie.
  3. Mantra este instrument si este importanta. Scopul final este cel mai important logic, dar analogia explica: nu pot sa ajung in Statele Unite desi mi-am luat bilet de avion etc, pentru ca la ambasada nu mi s-a acordat viza [apropo de autorizare]. Instrumentul utilizat corect face ca scopul sa devina accesibil [nu garanteaza atingerea lui, daca la asta te referi]. O data atins scopul, instrumentul devine inutil [sau este dizolvat, vezi tehnici de dizolvare a diferitelor silabe mantra-ice in corpul subtil o data cu tehnicile de vizualizare complexa in vajrayana]. O mantra se dizolva in alta, etc, Au folosit acest sistem nu pentru a complica tehnica ci pentru a preciza clar etapele drumului. In lipsa oricarui sistem de referinta, mi se pare aberanta afirmatia “o putere cosmica a carei mantra o folosesti, te va calauzi spre alta la un moment dat” [ma abtin sa comentez de ce spun ca e aberanta afirmatia, corect era “orice putere cosmica se dizolva in para, iar para se dizolva in paramashiva etc, ca sa pastram sistemul de tattva existent in shaiva [shaiva siddhanta expune un pic mai matematic sistemul de tattva, trika expune mai mistic, daca se poate face comparatia asta].
  4. Sensul este explicat de maestru [asa se afirma]. Sa insist putin: aceeasi mantra are o destinatie diferita in functie de sistemul de referinta. O mantra care in hinduism reprezinta o forta cosmica este in vishnuism data ca mantra a lui Krishna iar in buddhism e data ca mantra a unei emanatii a nu stiu carui Buddha, desi are acceasi forma. Sensul este dat de traditie. Sunt convins ca daca pronunti 100% corect o mantra [nu prea avem cum sa stim ca e 100% corect daca nu ne-a spus cineva autorizat, dar trecem peste] fara sa meditezi la sensul ei, ai rezultate in japa. Mai mult nu. E repetare mecanica deci are efectele din japa [nu evoci o realitate subtila sau nu o invoci], mintea se poate calma etc. Mecanic chiar si simpla repetare [cu voce tare, sau mental, deci japa]  are efecte, spune Shivananda. Dar nu are aceleasi efecte ca in practica mantra yoga. Poti inregistra oricate cd-uri cu exemple de pronuntie a mantra-elor facute de un guru, daca luam tehnica din mantrayana ni se aminteste de “invataturile transmise la ureche” [deci trebuie inca o data sa ne raportam la sistemul de referinta]. As spune unui copil i se da un cd cu vocea unui guru care pronunta o mantra si copilul incepe sa o pronunte mental ca pe un cantecel. E o joaca naiva, dar nu aduce rezultatele practice. Deci instrumentul este perfect dat calea de atingere a scopului nu este data. In acest caz raman la ideea ca nu are nici un efect [sau nu are efectul pentru care sistemul a fost dezvoltat].
  5. Mantra este universala cat timp cel care o utilizeaza ramane in sistemul de referinta. Fara acest sistem, nu exista universalitate ci doar doctrina rigida, inutila.

Shukropasita Mrityunjaya Mantra

By 37ftcsite on May 27, 2019 in mantra yoga

You can find it on http://muktalib5.org/digital_library_secure_entry.htm in brhattantrasāra :

oṃ tatsaviturvareṇyaṃ tryambakaṃ yajāmahe sugandhiṃ
puṣṭivarddhaṇaṃ bhargo devasya dhīmahi urvārukamivabandhanāt
dhiyo yo naḥ pracodayāt
(mṛtyormukṣīyamāmṛtāt)”

Dhumavati dhyana

By 37ftcsite on May 27, 2019 in mantra yoga

Dhumavati dhyana
dhumavati dhyana
śāktapramodaḥ
Dhūmāvatī dhyānam

kākadhvajarathārūḍhā vilambitapayodharā |
śūrpahastātirūkṣākṣā dhūtahastā varānvitā ||

kākadhvaja = crow + Adorned with flags, having a mark
rathā = chariot
rūḍhā = mounted, seated on
vilambita = hanging, pendulous
payodharā = breast
śūrpī = winnowing-basket
hasta = hand
rūkṣākṣā = cruel eyeas
dhūta = trembling
varānvitā = the gesture of offering boons, gresture of wish -filling

“She sits on a cart which has a crow in the banner. Her breasts hang down. In the hand she holds a winnowing fan and her eyes look very cruel. She has unsteady hands and her hand shows the gesture of wish-fulfilling”.

c.f. “Transformations and Transfer of Tantra in Asia and Beyond” Ed. István Keul p.173 (v. https://play.google.com/store/books/details?id=38gxbEft3-4C&rdid=book-38gxbEft3-4C)